Foaud Ahidar (sp.a) stelt samen met experts vast dat een evaluatie van de woningleegstand in Brussel nodig is en vraagt in de eerste plaats om de bestaande instrumenten eindelijk te gebruiken. De renovatiebudgetten voor sociale woningen, de leegstandsboete en de huurtoelage worden namelijk nauwelijks of niet gebruikt. Tegelijkertijd wil hij eigenaars van leegstaande woningen voor een duidelijke keuze plaatsen: ofwel zelf de woning opknappen en op de markt brengen, ofwel de woning in beheer geven aan een Sociaal Verhuurkantoor. Volgens Fouad moeten - in tegenstelling tot vandaag - elk jaar 5000 eigenaars een controleur over de vloer krijgen zodat de boete effectief kan worden geïnd.

Fouad werkt aan 5 voorstellen om de strijd tegen leegstand te voeren. Deze zullen hier binnenkort verschijnen, maar niet vooraleer hij jouw suggesties heeft verwerkt. Help mee de strijd tegen leegstand op de agenda te plaatsen: Meld hier leegstand of stuur Fouad een mail met suggesties.

Download hier alvast het persbericht met foto's.

 

In beeld

Op Facebook

Op Twitter

Persmap