De laatste betrouwbare studie dateert van 2002 en spreekt van 30.000 lege woningen op een totaal van 490.000 of meer dan 6% zonder rekening te houden met de zogenaamde verborgen leegstand. In bepaalde wijken loopt de leegstand veel hoger op waardoor de hele buurt in een spiraal van verloedering terecht komt. Het probleem kan dus moeilijk overschat worden. Hoewel er al heel wat instrumenten in de strijd tegen leegstand bestaan, is er geen duidelijk zicht op de leegstand in Brussel en laten de resultaten op zich wachten. Bewoners en andere experts zijn het erover eens: leegstand heeft een dramatische impact op de leefbaarheid in een wijk en de overheid boekt te weinig vooruitgang.

Sp.a onderscheidde zes soorten lege gebouwen die elk om een aparte aanpak vragen.

Het verlaten kantoor

De administratie van het Gewest publiceert jaarlijks een analyse met een overzicht van de kantoorleegstand. Een aanvaardbare leegstand wordt enkel in de Zuidwijk gehaald. Daar daalde de leegstand sinds 2007 van bijna 7% tot 4%. Vooral de kantoorwijken buiten de ringlanen en buiten de R0 kampen met enorme leegstand (tot 33%)! Ook vanuit economisch standpunt is dit onverantwoord.

Lees het artikel in Le Soir met Serge Fautré, CEO van Cofinimmo

Lees het volledige rapport van GOMB en BROH

De sociale woning

Bepaalde huisvestingsmaatschappijen laten hun woningen lange tijd leegstaan. In Etterbeek zijn 162 van de 978 appartementen onbewoond en Watermaal-Bosvoorde met haar tuinwijken Logis en Floréal kent een leegstand van 25%. Vaak loopt de renovatie van sociale woningen vertraging op en Fouad Ahidar interpelleerde de bevoegde staatssecretaris over de oorzaken. Soms gaat de aannemer failliet, blijkt er onvoldoende expertise bij de administratie of loopt de coördinatie met monumentzorg mis. De staatssecretaris richtte daarom een expertisepool op bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Het is nog wachten op de resultaten van deze maatregel.

Bekijk hier binnenkort de sp.a-studie van de sociale woningleegstand

Het verloederde herenhuis

Bij gebrek aan know-how, tijd en geld slagen vele eigenaars er niet in hun verloederde huurwoningen te renoveren en te verhuren. Voor hen zou het voordelig kunnen zijn om het beheer over te laten aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). In navolging van het succes van de huidige SVK's wil sp.a een gewestelijk Sociaal Verhuurkantoor oprichten dat zich specifiek richt op de renovatie en het beheer van leegstaande woningen. De eigenaar krijgt de keuze: een hoge boete betalen of de woning in beheer geven aan het Sociaal Verhuurkantoor dat de woning vervolgens op de markt van de sociale woningen brengt.

Ga naar de website van de federatie van de succesvolle Sociale Verhuurkantoren in Brussel

De 'opbrengst'eigendom

Het lege opbrengstappartement. Deze opbrengsteigendom is van verschillende eigenaars die buiten de stad wonen en wachten tot de verkoopprijzen stijgen. Deze speculatie houdt een hele wijk in haar greep en moet streng bestraft worden. Wie vandaag een woning laat leegstaan geniet echter een fiscaal gunsttarief dat eruit bestaat een vermindering van het Kadastraal Inkomen te bekomen met een daling in de onroerende voorheffing of belasting tot gevolg. Verder betaalt de speculant geen vaste kosten op zijn energiefactuur zoals u en ik.

De gemeentewoning

Wanneer de overheid de privé-eigenaars wil aanpakken, moet het in de eerste zelf het voorbeeld geven. Gemeentes, OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen moeten ook bestraft worden voor leegstand zonder geldige reden. Hoewel de gewestelijke leegstandboete al meer dan een jaar bestaat, aarzelt de bevoegde staatssecretaris Doulkeridis met de inning ervan. Hij kondigde de aanwerving van een inspectieteam aan voor begin 2011, maar dat zal niet actief zijn voor deze zomer. De begroting van 2011 verraadt - met 2 miljoen euro verwachte inkomsten - dat Doulkeridis slechts 10 boetes per gemeente wil innen. Deze problematiek vraagt een meer doortastende aanpak.

De lege verdieping boven een winkelruimte

De verdiepingen boven winkelruimtes staan vaak leeg hoewel ze een enorm potentieel betekenen. In het centrum van Brussel, de hoofdstad van Europa, gaat het om 1.200 woningen. De afwezigheid van een aparte ingang is één van de grootste knelpunten. Een pilootproject in de Maria-Christinastraat in Laken stelt een premie voor de realisatie van een aparte ingang voor in combinatie met sensibiliseringsacties.

 

In beeld

Op Facebook

Op Twitter

Persmap